Decentering Design

ENGLISH

JOIN the MORE-THAN-HUMAN EMBASSY
BECOME AN AMBASSADOR

In the academic year 2022-2023, the minor 'KASK&Conservatorium als een meer-dan-menselijke gemeenschap' will establish the Embassy for the More-than-Human on the Arsenaalsite, Ghent. We aim to represent and defend the more-than-human community during the temporary development of this 'assumed derelict' marshalling yard. Through on-site presence and interventions, the Embassy will realize awareness of and sensitivity towards the current and future more-than-human inhabitants.   

BECOME AN AMBASSADOR and enrichen your artistic practice by exploring paths to ‘stay with the trouble’. Revive our deep-rooted kinship with all that lives and develop new stories of entanglement. As an ambassador, you will be responsible for the diplomatic relations the more-than-human community on the Arsenaalsite develops with the other residents and users. How will this community represent itself, intervene on the site, defend its use, develop partnerships, ...?

This embassy is organized within a multidisciplinary minor supported by the Nomadic School of Arts and the research center Futures through Design.


Register now for the first or second semester of this minor. 

DUTCH

WORD LID VAN DE MEER DAN MENSELIJKE AMBASSADE
WORD AMBASSADEUR

In het academiejaar 2022-2023 richt de minor 'KASK&Conservatorium als een meer-dan-menselijke gemeenschap' de Ambassade voor het Meer-dan-Menselijke op, op de Arsenaalsite in Gent. We willen de meer-dan-menselijke gemeenschap vertegenwoordigen en verdedigen tijdens de tijdelijke ontwikkeling van dit verondersteld ´vergeten´ industriegebied. Door zijn aanwezigheid en interventies zal de ambassade het bewustzijn van en de gevoeligheid voor de huidige en toekomstige meer-dan-menselijke inwoners bewerkstelligen.

WORD AMBASSADEUR en verrijk je artistieke praktijk door nieuwe paden te bewandelen (en 'to stay with the trouble´). Laat ons diepgeworteld verwantschap met alles wat leeft herleven en ontwikkel nieuwe verhaallijnen. Als ambassadeur ben je verantwoordelijk voor de diplomatieke relaties die de meer-dan-menselijke gemeenschap op de Arsenaalsite ontwikkelt met de andere bewoners en gebruikers. Hoe zal deze gemeenschap zichzelf vertegenwoordigen, ingrijpen op de site, het gebruik ervan verdedigen, partnerschappen ontwikkelen, ...?

Deze ambassade is georganiseerd binnen een multidisciplinaire minor die wordt ondersteund door de Nomadic School of Arts en het onderzoekscentrum Futures through Design.

Meld je nu aan voor het eerste of tweede semester van deze minor. 


The Arsenaalsite

The Arsenal site is a 12 hectare site, derelict (industrial) land, or former workshop of the NBMS, in the Moscou-Vogelhoek district: located near the E17 and the N9 (Brusselsesteenweg). Since 2020 on the market, the site was finally bought by Arsenal 3PK, an agglomeration of Monument Group, Danneels and Quva.